کارت ویزیت الکترونیکی

بانک مسکن پاسداران

بانک مسکن شعبه پاسداران شیراز

بانک مسکن شعبه پاسداران شیراز
07138221131
07138320409
07138335680-1
07138236117
07138226078
شیراز - بلوار پاسداران - روبروی درمانگاه محمدرسول الله(ص)
http://www.karenkart.com/visit/بانک-مسکن-پاسداران

آدرس:

شیراز - بلوار پاسداران - ایستگاه 4 زرهی - روبروی درمانگاه محمد رسول الله (ص) - 7184964385
شماره های تماس :
07138221131
07138320409
07138335681
07138226078
07138236117

تلفن:

07138221131

QRCode
بعد از اسکن بارکد برای مشاهده کارت ویزیت، بر روی ارسال پیام (Send SMS) کلیک کنید .