کارت ویزیت الکترونیکی

بانک ملت

بانک ملت

بانک ملت بانکی با اندیشه جهانی
نمابر:02188515919
تلفن تهران: 1556
تلفن شهرستان:02182488
سامانه پیامک: 300001556
info@bankmellat.ir
http://yon.ir/ql1zj

آدرس:

خیابان طالقانی-نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) - پلاک 327 - بانک ملت شعبه مرکزی

تلفن:

1556

فکس:

02188515919

آدرس:

خیابان طالقانی-نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) - پلاک 327 - بانک ملت شعبه مرکزی

QRCodeبعد از اسکن بارکد برای مشاهده کارت ویزیت، بر روی ارسال پیام (Send SMS) کلیک کنید.