کارت ویزیت الکترونیکی

کارن کارت خرم پرداز

شرکت فنی مهندسی خرم پرداز لرستان

دفتر مرکزی آسیاتک در استان لرستان
khorampardaz.ir
066-33300008-9
خرم آباد خیابان مطهری نبش کوچه رسا پلاک 1لوکیشن
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=33.4928,48.3583

آدرس:

خرم آباد خیابان مطهری نبش کوچه رسا پلاک 1

تلفن:

06633300006

QRCode
بعد از اسکن بارکد برای مشاهده کارت ویزیت، بر روی ارسال پیام (Send SMS) کلیک کنید .