کارت ویزیت الکترونیکی

کارن کارت سپنتا

شرکت توسعه داده پردازی سپنتا

شرکت توسعه داده پردازی سپنتا
ارائه کننده راهکارهای فناوری اطلاعات وارتباطات

اصفهان، خیابان شریف واقفی، حدفاصل خیابان ملک و خیابان نشاط، مجتمع سپهر، طبقه 2
03135075

http://www.bisl.ink.com/v/سپنتا/
http://www.sepantadp.com

فعالیت:

انفورماتیک

آدرس:

خیابان شریف واقفی، حدفاصل خیابان ملک و خیابان نشاط، مجتمع سپهر، طبقه 2
کد پستی: 8154615157
2nd Floor, Sepehr Bldg, Sharif Vaghefi Ave, Isfahan, Iran

QRCode
بعد از اسکن بارکد برای مشاهده کارت ویزیت، بر روی ارسال پیام (Send SMS) کلیک کنید .
اعلام گزارش خطاها: