تماس با کارت ویزیت الکترونیکی کارن کارت021-91013507


031-35075


info [at] karenkart.comتهران

تهـران - بـزرگراه کـردستان - خیابـان 22 شرقی - پـلاک 1 - طبقه 6 - واحد 16اصفهان

خیابان شریف واقفی، حدفاصل ملک و نشاط، ساختمان سپهر، طبقه دوم