حضور کارن کارت درالکامپ 2018

1397/05/16
حضور کارن کارت درالکامپ 2018

بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(الکامپ24) 6 تا 9 مرداد به همت سازمان نظام صنفی رایانه ای در محل دائم نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شد

الکامپ امسال میزبان 400 استارتاپ در سالن‌های مهم 8 و 9، 10، 11 و 12 بود، کارن کارت مفتخر به حضور در این نمایشگاه در سالن 10-11، غرفه 578 گشت که در این رویداد از روز اول نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر دستاورد خود را به نمایش گذاشت

حضور کارن کارت درالکامپ 2018
حضور کارن کارت درالکامپ 2018