کارن کارت یک کارت ویزیت الکترونیکی سازمانی است که بدون نیاز به نرم افزار یا اپلیکیشن خاصی روی موبایل، تبلت یا لپ تاپ قابل ارائـه می باشد. کـارن کـارت پُلــی است بین شما و مشتریـان و به مخاطبانتـان اجازه می دهد از هر راهی که دوست دارند به شما متصل شوند.

برخی از مخاطبان، ارتباط از راه شبکه های اجتماعـی را می پسندنـد و دستـه ای دیگر ترجیح می دهند با شما تماس تلفنی بگیرند. در حالی که بعضی از آنها ایمیل را انتخاب می کنند. پس با کارن کارت به آنها اجازه بدهید از هر روشی که خواستند به شما دسترسی داشته باشند.

روش های ارتباط با مشتری
ارتباط با مشتریان

با داشتن یک کارت ویزیت الکترونیکی می توانید همه راههای ارتباطی سازمان یا شرکت خود را در قالب یک کارت ویزیت دیجیتـال به مخاطب بدهیـد و علاوه بر آن با قرار دادن یک ویدیـو، چند تصویـر و آدرس روی نقشه بهتـر خود را معرفـی کنیـد. همه این مزیتها به یک سو، شماره مخاطبینـی هم که از شما کارت ویزیـت دریافت کرده انـد در پنل خود خواهید داشت و داشتـن شماره مخاطبین در پنلـی یکپارچه برای یک سازمان می تواند در درازمدت بسیار مفید و سودآور باشد.

به سادگـی با مشتریان تان ارتبـاط داشته باشیــد.

تنظیم و تکمیل تنظیم و تکمیل

مراحل و گام های آسان Admin Portal را دنبال کنید تا کارن کارت شما کاملاً تکمیل شــود و مشتریـــان بتواننــد روشــی که می خواهنـد با شما ارتباط برقـرار کننــد، را انتخاب نماید.

به اشتراک گذاری به اشتراک گذاری

تبـادل اطلاعـات دیجیتـال از این ساده تـر نمی شود ! کارن کارت خود را از طریق پیـام کوتاه ، ایمیل ، QR کد ، URL و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ذخیره سازی اطلاعات شما در گوشی مشتریان ذخیره سازی اطلاعات شما در گوشی مشتریان

اگر نتوانید چیزی را ذخیره کنید، به اشتراک گذاری آن به چه دردی می خورد؟

مشتریــان می تواننـد کارن کارت شما را به صورت اپلیکیشن روی صفحه اصلی موبایل خود داشتــه باشنــد یا آن را مستقیمـاً به صورت Vcard در کانتکت ها ذخیره کنند.

کارت ویزیت کاغذی
دور ریخته میشود
دور ریخته میشود

مراحل و گام های آسان Admin Portal را دنبال کنید تا کارن کارت شما کاملاً تکمیل شــود و مشتریـــان بتواننــد روشــی که می خواهنـد با شما ارتباط برقـرار کننــد، را انتخاب نماید.

قابل ویرایش نیست
قابل ویرایش نیست

مراحل و گام های آسان Admin Portal را دنبال کنید تا کارن کارت شما کاملاً تکمیل شــود و مشتریـــان بتواننــد روشــی که می خواهنـد با شما ارتباط برقـرار کننــد، را انتخاب نماید.

یک طرفه است
یک طرفه است

اگر نتوانید چیزی را ذخیره کنید، به اشتراک گذاری آن به چه دردی می خورد؟

قابل ویرایش نیست
قابل ویرایش نیست

اگر نتوانید چیزی را ذخیره کنید، به اشتراک گذاری آن به چه دردی می خورد؟

کارت ویزیت الکترونیکی
معرفی همه جانبه با عکس و فیلم
معرفی همه جانبه با عکس و فیلم

مراحل و گام های آسان Admin Portal را دنبال کنید تا کارن کارت شما کاملاً تکمیل شــود و مشتریـــان بتواننــد روشــی که می خواهنـد با شما ارتباط برقـرار کننــد، را انتخاب نماید.

قابلیت مسیریابـــی
قابلیت مسیریابی

تبـادل اطلاعـات دیجیتـال از این ساده تـر نمی شود ! کارن کارت خود را از طریق پیـام کوتاه ، ایمیل ، QR کد ، URL و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ارتباط دو طرفه با مشتری
ارتباط دو طرفه با مشتری

اگر نتوانید چیزی را ذخیره کنید، به اشتراک گذاری آن به چه دردی می خورد؟

یک کارت جامــــع
یک کارت جامع

اگر نتوانید چیزی را ذخیره کنید، به اشتراک گذاری آن به چه دردی می خورد؟