پیامک رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)
پیامک مناسبتی تسلیت

پیامک رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)

در انتهای این متن چند نمونه پیامک رحلت حضرت رسول برایتان خواهیم آورد. در تاریخ رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان شیعه و اهل سنت، اتفاق نظر نیست. زیرا تاریخ نگاران و سیره نویسان شیعه به پیروى از اهل بیت علیهم السلام، تاریخ رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله را روز دوشنبه ۲۸ صفر سال یازدهم هجرى قمرى دانسته اند، […]